Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hur gamla kan vi bli och varför åldras kroppen?

Hur gamla kan vi bli och varför åldras kroppen?

Det kommer signaler om att det funnits människor på Jorden under flera hundra miljoner år. Troligen har det varit flera civilisationsfaser med olika inriktningar som ha lett oss till det vi är idag. Anastasia menar att den Vedryska kulturen i Sibirien funnits i niohundranittio tusen år och de blev mycket gamla och visa. I vår kultur blir vi knappt hundra år och visdomen ligger i botten. Vi fördärvar miljön och Planeten kontinuerligt under hundratals år. Visdomen existerar inte längre, för vi hinner inte bli vuxna innan vi dör. Civilisationen är sjuk och genomrutten. Hur skall vi återfå visdomen och Planetens hälsa?

Mycket talar för att det är den fysiska maten som belastar oss så att vi inte hinner få tillräcklig visdom innan det är dags att dö. Och den fysiska maten kan delas in i: Rå veganmat, kokt veganmat, fisk och köttmat och kolhydratrik mat vilket verkar vara den mat vi mår sämst av. Rå veganmat torde kunna ge oss några hundra år i livslängd efter några generationer.

1)  Hur länge människan kan leva har varierat på Jorden. i Kosmos lever vi utan fysiska kroppar för evigt. Men i våra fysiska kroppar beror det på vad vi stoppar in i kropparna  som begränsar vår livslängd. Den högsta åldern når vi om vi bara lever på Prana och den kan bli över tusen år.

2)  I grafen nedanför kan vi sehur gamla vi blev när vi bara åt äpple och troligen frukt. Då blev människorna ca 900 år. Sedan kom syndafallet för 4365 år sedan och då försvann frukter och grönsaker i havet. Nu fick vi lov att börja äta kött och fisk. Men då det är för segt att äta med våra tänder började vi grilla och koka maten. Efter det sjunk livslängden för våra kroppar till 4-500 år och när vi började odla kolhydratrik mat som vi gjorde typ ris och säd, som vi gjorde gröt och bröd av, så sjunk livslängden snabbt till ca 200 år och successivt ner till 100 år.  Vi kom in i en degenererings fas vilket gjorde att vi blev allt yngre när vi lämnade våra kroppar och dog.

3)  Läkaren Francis Pottingers forskningar under tio år, stödjer den rå matens betydelse för ett långt, mentalt och fysiskt friskt liv, genom djurförsök som han gjorde från 1932 på 900 katter och som han efter det verifierade med råttor och människor.

Studier på rå mat kontra upphettad mat

Följande text är hämtad från Hippocrates Health Institute i september 2018.

Att äta ingenting annat än råa, växtbaserade livsmedel är en så radikal idé för vissa människor att de ibland frågar sig om förekomsten av klinisk forskning som stöder en sådan livsstil. Även om det verkar finnas en uppsjö av vetenskapliga studier som validerar hälsoeffekterna hos en växtbaserad diet, är de övervägande bevisen mindre känt som argumenterar för de ännu större hälsofördelarna med att äta en rå växtbaserad diet.

Här är några få exempel på sådan forskning som är värda att notera:

1 Pottinger’s Cats. År 1932 genomförde Francis Pottinger, M.D. en 10-årig studie på 900 katter för att testa de råa och kokta dieterna.

Han delade in katterna i två grupper och matade den första gruppen med bara rå mat och matade den andra gruppen med exakt samma mat som dock var kokt.

Den första gruppen katter som matades med rå mat var hälsosam, hade bra benstruktur och bentäthet, var lekfulla, var lätta att hantera och de producerade friska kattungar år efter år med lätthet.

Den andra gruppen av katter som matades med lagad, upphettad mat utvecklade cancer, hjärtsjukdomar, artrit, benskörhet, körtel fungerar, njursjukdom, sexuell impotens, förlamning, hudsjukdomar, allergier, lunginflammation, svårigheter att vara aktiva och kraftig irritation (gör katter svåra att handskas med.)

  • Den första generationen kattungar födda till katterna som fick enbart kokt mat var sjuka eller onormala.
  • Den andra generationen som föddes var kattungarna redan sjuka eller döda.
  • Den tredje generationen måste experimentet avslutas eftersom mödrarna var sterila!

 Avföringen från katterna som fick kokt mat var så giftig att växter som gödslades med dem växte sämre och utvecklades inte ordentligt, medan växterna som odlades i jord som gödslades med avföringen från katterna som fick rå mat, växte normalt.                   

1a Dr. Pottinger utförde liknande test på vita möss. Resultaten var identiska med dem i katt-försöket.

2 Enzym näring. Från och med 1930-talet genomförde Dr. Edward Howell 55 års vetenskaplig forskning på människor, om råvaror och enzymutarmning som orsakats av att äta upphettad mat under en livstid. Hans banbrytande studier avslöjade att enzymer är katalysatorerna för alla biologiska processer och att livet inte kan existera utan dem. Han upptäckte också att medan råa livsmedel samarbetar med enzymer, så förstör upphettningen dem helt på grund av enzymeras känslighet mot värme. Enzymer inom vilken mat som helst ger dig möjlighet att smälta maten. Att äta kokt mat denaturerar inte bara maten utan tvingar också kroppen att stjäla metaboliska enzymer i ett försök att låta enzymerna att smälta den utarmade och förgiftade maten. Dr. Howell kunde göra en direkt korrelation mellan att äta enzymutarmad kokad mat och början av kronisk degenerativa sjukdomar hos människor.

Dr Howells slutsats – många, troligen alla degenerativa sjukdomar som människor lider och dör av, orsakas av användningen av kokta enzymförstörda och bearbetade livsmedel.

3 Goldot. Lewis E. Cook, Jr. och Junko Yasui utförde experiment som jämförde effekterna av råa livsmedel jämfört med kokta livsmedel hos råttor. Experimentet involverade tre grupper av råttor.

  • Den första gruppen fick en diet av endast råa livsmedel. De växte till helt friska exemplar och behövde aldrig lida. De växte snabbt, blev aldrig feta, reproducerades med kraft och entusiasm och producerade friska avkommor. De var alltid lekfulla och tillgivna. Vid en ålder som motsvarade 80 årsåldern dödades de och obducerades. Alla deras organ, körtlar och vävnader var i helt perfekt skick utan några tecken på åldrande eller degeneration.
  • Den andra gruppen av råttor matades, från födseln, endast med kokta livsmedel. Dessa råttor blev feta och drabbades av samma sjukdomar som drabbar människorna i dagens samhälle inklusive: förkylningar, feber, lunginflammation, dålig syn, grå starr, hjärtsjukdomar, artrit, cancer, etc. Under livscykeln uppvisade råttorna aggressiva, nervösa och självförstörande beteende. De var tvungna att åtskiljas för att inte döda varandra. Deras avkommor var konsekvent sjuka och visade samma störande beteendemässiga egenskaper som sina föräldrar. Merparten av denna grupp dog för tidigt på grund av sjukdomar eller olika epidemier som svepte genom kolonin. Obduktioner utförda på denna grupp avslöjade omfattande degenerering i alla organ, körtlar och vävnader i deras kroppar.
  • Den tredje gruppen av råttor fick en diet som var identisk med den andra gruppen tills de nådde den motsvarande mänskliga åldern på 40 år. De visade samma symptom på ohälsa och självförstörande beteende som den andra gruppen. Vid slutet av denna tidsperiod placerades råttorna på ett strikt vattenfasta i flera dagar. Därefter matades de med den första gruppens råa kost. Denna diet växlades med flera fasteperioder. Inom en månad förändrades deras hälsa och beteendemönster dramatiskt. De blev tillgivna, lekfulla och aldrig mer sjuka. Obduktioner utförda efter den mänskliga ekvivalenten av 80 mänskliga år indikerade att denna grupp hade reverserat sina degenerativa vävnadsskador.

4 Paul Kouchakoff vid Institutet för klinisk kemi i Lausanne Schweiz rapporterade 1930 att antalet vita blodkroppar ökar dramatiskt när man äter kokt mat vilket indikerar dess toxiska effekter på kroppen. Däremot förändras inte de vita blodkropparna när man konsumerade rå mat.

5 Sir Robert McCarrison i Indien genomförde en studie där han matade apor med sin vanliga diet, men endast i kokad form. De tidigare friska aporna utvecklade allvarliga tarmproblem. Obduktion avslöjade magsår och sår i tarmarna. Efterföljande experiment på råttor och Hunza-folket (som allmänt anses vara den hälsosammaste befolkningen i världen) konstaterade McCarrison att en naturlig rå mat diet och hälsosam kroppsaktivitet är det bästa försvaret mot degenerativa sjukdomar.

6 Stiner i Schweiz genomförde en studie där han matade marsvin med sin vanliga diet, men i kokad form. Hans tidigare friska djur besvärades nu av många sjukdomar, inklusive: anemi, skörbjugg, struma, tandproblem, körteldegeneration och artrit.

7 Effekten på näringsvärdet efter värmebehandling av mjölk för den unga kalven och effekten av ultrahögtemperaturbehandling och pastörisering av mjölk.

British Medical Journal (volym 14, nr 10), 1960.

Denna studie innebar att kalvar matades med deras mammas mjölk efter att den hade pastöriserats.

Som ett direkt resultat av att konsumera den värmebehandlade mjölken dog 90% av kalvarna i testet innan de uppnådde mognad.

Av Brian Hetrich, Greenhouse Manager

4)  År 2007 klargjorde 57 brittiska läkare att det finns mängder av gifter i våra tarmar, som härrörs från den kokta maten, att det är den som gör oss sjuka

”Enligt Royal Society of Medicine i Storbritannien så beror minst 90% av alla kroniska sjukdomar på infektioner i mage-tarmkanalen”

http://healingtools.tripod.com/dthcln.html

Nyligen diskuterades frågan om matsmältning under en konferens om läckande tarm med 57 av Storbritanniens ledande läkare. Bland talarna fanns framstående kirurger, läkare och specialister inom olika grenar av medicinen. Hela 36 gifter nämndes som intressanta i utvecklingen av läckande tarm.

Nedan följer en förteckning över de olika gifter som noterades av flera av konferensens talare och som troligen orsakar hälsoproblem. Detta är översatt från den engelska artikeln och ord kan därför vara felstavade.

Här är 28 av de ämnen som man förstår bildas när mat upphettas eller i tarmarna när den har ätits: ”Indol, skarol, fenol, kresol, indican, sulphurretted väte, ammoniak, histidin, urrobilin, methylmercaptan, tetramerhy-lendiamin, pentamethy lendiamine, putrescin, cadaverin, neurin, cholin , Muskarin, smörsyra, Bera-imidazzolethy-Lamine, methylgandinine, ptomarropine, botulinbakterien, tyramin, agamatine, Tryptophan sepsin, idolethylamine, sulpherro-globine och acrylamide”.

Utöver läckande tarm utvecklas följande symtom vid upphettningen av mat: 

Katarr i tarmarna, illaluktande gaser och avföring, kolit, akut enterit, blindtarmsinflammation, akuta och kroniska sammanväxningar, ”kramp” i tarmarna, visceroptosis, utvidgningen av mjälte, utspänd buk, ömhet i buken, diarré hos barn, inflammation i bukspottkörteln, kroniska buksmärtor, gastrit, cancer i bukspottkörteln, inflammatoriska förändringar av gallan, magsår, cancer i gallblåsan, gallsten, degeneration av lever, diabetes, infektion i tandköttet, förfall av tänder , sår i mun och svalg m.m.

5)  Dr Lane specialiserade sig för 100 år sedan på att opererade bort tjocktarmarna på mycket svårt sjuka barn och ungdomar – och de blev snabbt friska.

Det beror på att all den kokta maten förgiftade barnens tarmar till den grad att allt immunfösvar blev upptagna i tjocktarmen. Det fanns inte tillräckligt immunförsvar som kunde hålla skadliga sjukdomar borta.

När tjocktarmen togs bort så räkte immunförsvaret till och de unga människorna blev friska.

Du kan läsa mer om detta i Are Waerlands bok ”I Sjukdomarnas Häxkittel” kapitel 18 i den nya upplagan.

Av detta kan vi förstå varför de vilda djuren aldrig får hjärtasttacker eller får några sjukdomar. De äter ju endast rå mat generation efter generation. Om detta inte stämmer så har de vilda djuren kommit över människans odlade och giftbehandlade mat och eller upphettad mat. Så det är inte bra att mata fåglarna med bröd eller annan upphettad mat. De har bättre mat i naturen.

6)  Allra längst kan vi leva om vi bara lever så som vi andas, men då måste luften vara ren från toxiner och giftiga kemikalier, från chemtrails och från strålning från elnät, 3g-4g och 5g.

7)  Men det räcker inte heller, utan vi måste befria oss från förgiftade tankar och nedbrytande ord. Vi behöver komma över ”korkstadiet” och känna Kärlek till allting, samt leva därefter.

8)  Hjälpmedel att nå högre mänskliga värden, visar Kvantfysiken vägen framåt. Albert Einstein och Nicolas Tesla hade kunskaper vi kan lära oss av. Religioner, politik och universitet bör vi vara försiktiga med för de har en tendens att vilseleda oss, att lura oss.

9)  Anastasia i Vladimer Megrés 10 böcker berättar vilken enorm potential alla människor föds med och hon visar vägen till ett bättre liv. Det viktiga är att inte leda barnens utveckling in i civilisationens skräpkultur – vi behöver skydda de nyfödda från den och det upplyser Anastasia också om, vilket du kan läsa om. Hon beskriver hur galenskaperna började av några präster för ca 10000 år sedan, som ville vara mer än andra. De tre första böckerna finns på svenska, de andra är på engelska eller ryska med flera språk. Du kan läsa dem gratis på denna pdf: https://drive.google.com/drive/folders/0B8-UPZ20tN4MQWlISU5sTFZ2elU?usp=sharing   

10)  För att förstå ändå djupare leder Symbolen dig framåt. Den visar hur vi skapar allting i den fysiska världen, vilket påbörjas ifrån den eviga sidan. Den ger förståelse varför rå mat är viktig, den visar hur vi bildar materien och den visar varför vi kan leva enbart på frekvenserna från eviga sidan.

Det är våra auragrammen, våra tankar, våra ord och vilken mat vi väljer att äta som är avgörande.

Det kommer signaler på att människan är på väg att bli veganer och sedan bli råa veganer. Först därefter luftarianer och då kan vi efter några generationer av regenerering få oerhört långa liv, fyllda av ökad visdom och kärlek till allt och allting omkring oss.

i boken VILDVÄXANDE kan du fördjupa dig mer om detta och om hur vi kan leva med mindre avtryck i miljön genom vilda växter och levande mat, hur vi kan göra oss mer självförsörjande och om hur vi kan överleva bättre i krissituationer, förslag på smartare bostäder och smartare vedeldning samt smartare skola där eleverna får optimera sina medfödda begåvningar.

Kolla även Joe Dispenza som läkte sju kraschade rygg kotor med två timmars meditation varje dag och Kryon som kanaliseras och finns på youtube. Även Peter Smith har skrivit en bok om Kvantmedvetandet och visar vägar att andligt växa som människa.

Ju renare vi lever desto friskare och äldre blir vi. Det är våra tankar, ord och vad vi väljer att göra som är avgörande. Lever vi på Prana med bara kärleksfulla tankar, så har vi potential att leva i årtusenden.

Bilder på varglavens olika utseenden, något som jag försöker lära mig, då den är väldigt giftig. Sällan man ser den, men ibland finns den där och kanske kan korta av livslängden av misstag?