Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Infrastrukturen med vattentoaletter bör ersättas

De 17 globala målen i Agenda 2030 skall göra vår planet bättre och få den att hålla ihop i framtiden. För första gången har man lyckats samla helheten i ett enda ramverk. Klimatfrågan kan inte frikopplas från sociala och ekonomiska aspekter. Inser man det kan man bli imponerad av att de lyckats fånga helheten i bara17 mål. Plötsligt blir det stora hanterbart. Agenda 2030 är en ödesfråga, inte bara för mänskligheten utan för hela Planeten. Utrotning av arter går snabbare nu än när dinosaurierna dog ut. Att inte bry sig är att begå kollektivt självmord. Jag tror att folkbildning har här en nyckelroll. En del handlar om kunskap, att vi måste lära oss mer. En annan del handlar om förändring. Jag tror att vi människor av naturen är lite lata och förändrings-obenägna. Ett sätt att öka viljan till förändring är att i större utsträckning sätta sig in i hur andra människor har det och hur vi hanterar miljön. Det gör vi till exempel genom möten och kultur. Folkbildningen kan förena det här, kunskaper som talar till förnuftet och kulturer till känslan. Citat från Studiefrämjandets förbundschef Gustav Öhrn:

”Toxiner förstör miljön, inte Koldioxid”.

Koldioxid är avgörande för allt liv på vår planet! Hur i världen har vi trott att koldioxid förstör vår planet? Finns det en grupp som försöker scam och skrämma befolkningen i denna värld till det faktum att vi måste överleva på denna planet är NU BAD? Vad skulle vara orsaken till detta? $$$$$$ genom beskattning? Kontroll? Finns det en annan anledning att rättfärdiga förgiftningen av världen med toxiner från luften, vatten, mat, medicin? Låt oss titta på fakta….

Koldioxid är en av de mest rikliga gaserna i atmosfären. Koldioxid spelar en viktig roll i viktiga växt- och djurprocesser, såsom fotosyntes och andning. … Gröna växter omvandlar koldioxid och vatten till matföreningar, såsom glukos och syre. Denna process kallas fotosyntes.
Det som mycket berör den fysiska miljön negativt är förbränning av kol och olja vilket är enkelt och populärt att förstå.

Våra vattentoaletter och reningsverk berör också miljön volymmässigt lika mycket, men som är svårare att förstå och som egentligen har mycket större negativa effekter på vår livsmiljö. Vi behöver hantera båda, men vattentoaletterna måste vi börja förändra nu, för de förstör det biologiska livet mer än vad livet tål.

Om du tänker dig en växt som vi odlar, så innehåller den stora mängder näring och mängder av mineraler. Dessa mineraler har minskat i vår mat med mellan 60-90 % på ca 60-80 år.

 1. Orsaken är vattentoaletternas införande på ca 40-talet. För med dem började vi spola ut mineralerna från maten med dricksvatten till sjöar och hav, tillsammans med all näring som odlingsjordarna hade förväntat sig att få tillbaka – så som det naturligt alltid har varit sedan urminnes tider.
  o Vi stjäl maten från jordarna och smutsar ner sjöar och hav istället. Djuren lämnar alltid tillbaka det de lånat från den levande jorden och det är den cirkulationen som under årmiljoner gjort att växter och djur har utvecklats så bra, – fram till nyligen.
  o På detta vis stjäl vi möjligheterna för mänsklighetens, miljöns och hela Planetens framtid.
 2. Vad gjorde vi då när det började växa sämre? Jo, vi började i stället för vår gödsel, gödsla med olika kemiska gödningsämnen. Det blev en katastrof för mikrolivet i jordarna och det medförde successivt att växterna blev mer och mer sjukare och svagare.
 3. Det medförde att vi sedan började spruta gifter på växterna för att döda angreppen av sjukdomar och insekter. Gifterna hamnade givetvis också på odlingsjorden, vilket gjorde att mikrolivet än mer försvagades.
 4. Mikrolivet som tillverkar alla näringsämnen kunde inte längre göra sina jobb lika bra. Jordar, växter, djur och människor började successivt utveckla fler och fler sjukdomar.
 5. Det parerade vi genom att börja äta mer och mer kemiska mediciner som läkaren ordinerade. Eftersom även djuren blev sjuka så fick de också mediciner. Men kroppen vill ju inte ha gifterna så den ser till att de flesta gifterna lämnar kroppen med kiss, bajs och svett.
 6. Det är därför som Åke Wennmalm, miljöchef i Stockholms län och landsting år 2007, förbjöd sina barn att dricka kranvattnet i Stockholm, för det innehöll för mycket epilepsimediciner, hjärtmediciner, p-piller och alla andra mediciner människan stoppar i sig. För dricksvattnet kommer ifrån Mälaren där också de s.k. reningsverken släpper ut stockholmarnas kiss och bajs – berikat med s.k. renings-kemikalier.
  o Är det p-piller i kranvattnet och vacciner som gör att alltfler som vill ha barn inte blir gravida?
 7. Så näring och kemikalier från mediciner, jordbruk, livsmedelstillverkning spolar vi alltså ut med vattentoaletterna. Det har hållit på så länge så nu finns de också i vårt grundvatten.
 8. Inte nog med det, när vattnet avdunstar från sjöar och hav så följer naturligtvis kemikalierna med. Därför finns de giftiga kemikalierna också i vår andningsluft och de faller ner med regn och snö – även där man odlar ekologiskt och i den naturliga orörda miljön.
 9. Jag anser att detta är ett betydligt större problem än det som orsakas av förbränning av kol och olja, som relativt sett bara lämnar ifrån sig sot, koldioxid och kväveoxider.
  o Men jag känner också till tekniker som kan minimera dessa partiklar och fånga in dem så att de kan användas av mikroorganismerna i våra odlingar, för där är kol och kväve utmärkt bra.

Av de 17 globala målen i Agenda 2030 berör vattentoalettsystemet. 7 av målen kan över huvud taget inte uppfyllas om inte det nuvarande vattentoalettsystemet ersätts av ett biologiskt riktigt system så att avfallet cirkulerar med odlingsjordarna.

Jag nämner detta eftersom jag har redan utvecklat ett biologiskt riktigt system och det är berett att ersätta det gamla systemet i alla världens länder.

DET VAR FÖRST NÄR JAG FÖRSTOD VOLYMERNA SOM INSIKTEN KOM ATT VATTENTOALETTERNA MÅSTE ERSÄTTAS:

Det anses att människan gör ca 3 kg kiss och bajs/dag. Det blir drygt 1 ton/år + köksavfall + matsvinn.
För att få en tydligare bild om hur mycket det är, så kan vi tänka oss att fylla avfallet i lastbilar.

Att i Sverige packa 9 millioner ton/år i 7,5 tons lastbilar så fyller det ca 1.200.000 lastbilar. De räcker från Ystad till Haparanda ca 7,6 gånger, om bilarna är 10 meter långa och placerade tätt intill efter varandra. Varje år tippar dessa lastbilar sin last rakt ut i miljön via vattentoaletterna: Ut i våra vatten. Vi har vattenproblem! (Varje dag blir det ca 3.200 lastbilar = 32 km). Detta orsakar enorma problem typ algblomning och giftspridning. Ca 2005 registrerades det i Skåne att nu har avfallet OCKSÅ nått våra grundvatten.

Hela världens ca 5 miljarder ton fyller 667 miljoner lastbilar/år och de räcker runt ekvatorn ca 166 gånger. Det blir ett varv runt jorden nästan varannan dag – som tippas på fel ställen med vattentoaletternas hjälp. Rakt ut i våra vatten. (Varje dag blir det ca 1.800.000 lastbilar = 18.000 km). Idag har avfallet och kemikalierna smutsat ner många grundvatten.

Det är alltså en NATURLIG påföljd att vattnen, atmosfären och regnen blir förgiftade – samtidigt som matjorden minskar på grund av jordbrukskemikalier och jordhantering + att det blir mindre mat till insekter + att näringen i maten minskar + att kranvattnet innehåller medicinrester, urin, fekalier, blod och hormoner såsom i Stockholm år 2007. Dessa avfall är som pest för vattnet ——- men inte för matjorden – DÄR ÄR AVFALLET GULD VÄRT
DBG är ett super ekologiskt vattentoalettsystem som:

• Sparar 15-20 % av total vattenkonsumtion. 30 liter/person & dag
• Reducerar näringsläckage
• Ger färre algblomningar
• Ger fler mineraler till maten
• Ökar koldioxidabsorptionen
• Förbättrar odlingsresultaten
• Reducerar jordbrukskemikalier
• Eliminerar slamhanteringen
• Förbättrar folkhälsan
• Minskar ökenspridning och jorderosion.
• Grunden för djurens och människans näringsintag är Växternas Gröna Blad

Växten får sin näring från bakteriernas mikroliv nere i jorden, som matats med Mineraler och näring från djurens kiss, bajs, växtrester och från bladens fotosyntes.
Människan matade också jordens mikroorganismer förr med sitt kiss och bajs, men har sedan 1950-talet blivit så dum att vi numera spolar ut Mineraler och Näring till havet med Vattentoaletterna.

Denna idiotiska hantering gör att de gröna bladen varje år får allt lägre mineral-innehåll och att det biologiska livet på Planeten blir allt sjukare och sjukare.

Ca 3 kg kiss, bajs och köksavfall blir det per dag från varje människa. För hela Planeten blir det enorma volymer varje år. Vi talar nu om:
• 10 miljarder ton Biogödsel från kiss, bajs och köksavfall som hanteras våldsamt fel i världen!
• Avfallet, som är mer än guld värt, spolas bort med minst 200 miljarder ton Dricks-vatten varje år! Med avfallet följer fosfor och alla andra mineraler. Odlingarna och vi AV-MINERALISERAS!
• Istället lägger man på 100- tals miljoner ton Giftiga Kemikalier på våra odlings-jordar som naturligtvis gör MIKROBER, JORDAR, VÄXTER, DJUR OCH MÄNNISKOR ALLT SJUKARE Det gör att kiss och bajs från människor, grisar, hästar, kor och höns innehåller giftiga MEDICINKEMIKALIER som också går ut till grundvatten, sjöar och hav via vattentoaletterna.
Kemikalierna förgiftar också Floder, Sjöar, Hav och Grundvattnet!
Dessutom faller numera kemikalierna ner med Vind, Regn och Snö! De finns i luften

Insekter, fjärilar och fåglar dör i mängder och har redan minskat 80-100 % i vissa områden. De håller på att utrotas. Kolla bara så lite insekter det fastnar på bilrutorna numera.

VÅRT AVFALL MÅSTE DÄRFÖR FÖRAS TILLBAKA TILL ODLINGSJORDARNA!
Det finns inget känt alternativ!

DETTA ÄR ESSENTIELL EKOLOGI

På grund av gifterna MÅSTE allt gödsel- och urinavfall hygieniseringsprocessas.

Det gör vi effektivt i Den Biologiska Guldgruvans Processanläggning.

Tack vare BioLoo Toaletten som kan samla in både kiss och bajs på ett bra sätt utan mycket vatten + EFFEKTIVA MIKROORGANISMER som har förmågan att bryta ner giftiga kemikalier och ge bra näring till jordens växter, är detta möjligt. BioLoo är en vattentoalett som endast använder 0,07 liter vatten per spolning, vilket gör uppsamling av avfallet i städer realistisk.

De Effektiva Mikroorganismerna hygieniserar, bildar näring och skapar harmoni bland tusentals olika stammar av mikroorganismer.

De bryter också ner gifter, ökar växtligheten, påskyndar halveringstiden för cesium 137 och snabbar på molekylbildningar så att fler tungmetaller kan fixeras med andra atomer till nya molekyler.

Kemikalierna i jordbruket har under 80 år gjort jordarna sämre vattenhållande OCH sämre vattengenomsläppliga.

Det har resulterat i att jordarna lättare rinner bort, fått ökat näringsläckage, ökat behov av bevattning vilket resulterat i mer ökenspridning.
Med hjälp av uppgraderad Biogödsel från DBG återuppbyggs de små jord-aggregaten snabbare i matjorden.

https://gronarader.se/tradgard/livsviktig-jord/
Aggregaten bildas av mikroorganismer, maskar, mull och insekter – med köksavfall, kiss, bajs, växtrötter och fotosyntes som naturlig näring.

Aggregaten nere i odlingsjorden både håller vatten bättre, dränerar vatten bättre vid skyfall, håller samman och syresätter jorden bättre, håller kvar kol och näring bättre.

”FN har utnämnt 2015 till det internationella jordåret. Anledningen är att vi håller på att förstöra vår viktigaste förutsättning för att få mat – jorden. Det är dags att tänka om innan det är för sent”.
”Vi kan inte andas, äta, dricka så vi kan vara friska om vi inte sköter våra jordar på ett hållbart sätt”, säger Diana Wall, Professor vid Colorado State University i USA, och ledare för Global Soil Biodiversity Initiative (En rörelse som arbetar för att bevara mångfalden av organismer i världens jordar).
https://gronarader.se/tradgard/livsviktig-jord/ Jord – en fråga om liv och död
Text: Håkan Wallander, professor i markbiologi (2015)

Genom att ersätta vattentoaletterna med BioLoo och vattenreningsverken med DBG, Den Biologiska Guldgruvans Processanläggning, så medför det minskat näringsläckage och minskad algblomning på flera sätt. DBG processanläggning fasar ut det svårhanterliga och förgiftande slammet från reningsverken. När reningsverken slutar läcka ut näring från kiss, bajs + köksavfall och odlings-jordarna åter släpper ut mindre näring, normaliseras algblomningarna och de stora manetpopulationerna som tidigare ätit av näringen. På detta vis blir Odlingsjordar, Sjöar, Hav, Grundvatten och Atmosfär successivt befriade från de flesta gifter och onaturliga näringsförflyttningar som skapat mycket mer elände än vad vi känner till.

Dricksvattnen i Stockholm och Åmål med flera städer i världen, kommer successivt åter att bli fria från giftiga medicinrester. Mineralerna från växterna som vi tar från jordarna måste cirkulera tillbaka – för att jorden skall kunna ge mineraler och näring till nya friska växter.

1 B
Koldioxidens Cirkulation
Ökad koldioxidomsättning, ger fler insekter i och på jordytan och desto mer mat åt fåglarna.
Mer sång från fåglar och insekter ökar antalet klyvöppningar på bladen och får dem att öppna sig. Då absorberas mer Koldioxid från luften. Vinden från insekters och fåglars Vingar ökar koldioxidtillgängligheten närmast bladen + att de bildar koldioxid.
Insekterna ökar även pollineringen.
1 C
Savens, Jordens och Näringens Cirkulation
I fotosyntesen omvandlar ljuset, vatten och koldioxid till syre och socker.
Sockret blandar växten med sin sav och trycker ut det genom de framväxande rotspetsarna. Detta matar mikroberna i jorden, som bildar stora populationer som bildar fler näringsämnen, som växtens sidorötter senare suger upp.
På så vis bildas det mer och mer näring till gröna blad, som har fler klyvöppningar – som absorberar mer koldioxid – som blir till mer socker – mer gröna blad…

DET ÄR TACK VARE BioLoo OCH DE EFFEKTIVA MIKROORGANISMERNA, EM, SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT TA HAND OM ALLT ORGANISKT AVFALL I VÄRLDEN – OCH FÖRA DET TILLBAKA TILL ODLINGSJORDARNA.

DET SKER GENOM ATT LÅTA MIKROBERNA BÖRJA BRYTA NER DE KEMISKA GIFTERNA I AVFALLET I PROCESSANLÄGGNINGEN DBG.

EN PROCESS SOM KOMMER ATT FORTSÄTTA NERE I JORDEN OCH ÄVEN TA HAND OM BEFINTLIGA GIFTER, TUNGMETALLER OCH RADIOAKTIVA ÄMNEN I JORDEN
– BÄTTRE FÖR VARJE ÅR.
De Effektiva Mikroorganismerna, EM, som professor Higa från Japan utvecklat, kan: Göda Odlingsjordar, Bryta ner jordbruks-kemikalier och medicinrester i Jorden och Tarmarna, Rena sjöar och innanhav, Äta fett, Göra rent, Rena dricksvatten, Rena huden, Ta bort lukter i djurstallar och kattlådor, Ge bättre näring till växter, Göra dig piggare och mer fri från värk, Ta bort förstoppning och diarré i vissa fall, Reducera klåda m.m.
EM harmoniserar biologiskt liv.

Mikroorganismer är de första Biologiska varelser som skapats och utifrån dem har sedan kropparna för samtliga växter, insekter, fiskar, fåglar, djur och människor utvecklats – med människan sist.

Alla varelsers DNA ryms därför stort sett i människans DNA.

Så när vi gör dåligt för andra biologiska varelser gör vi det dåligt för oss själva.

DET ÄR MIKROORGANISMER SOM BILDAR ALL NÄRING
– OCH ALLT BIOLOGISKT LIV.

Mikroorganismer finns i jord, i djurens tarmar, på huden, i hjärnan, i cellerna, i kiss och bajs, i döda kroppar, som i samverkan med växter bryter ner och bildar ny näring i jorden, den humus vi odlar vår mat i.
Växterna samarbetar både med solen, jordens mikroorganismer, människor, djur, insekter och fåglar.
Mikroorganismerna matas naturligt sedan årmiljarder av djurens, fåglarnas & insekternas kiss och bajs + näringen från regn och atmosfär + fotosyntesens bildande av socker i växternas blad.
DET ÄR ESSENTIELLA CIRKULATIONER SOM BRYTS MED DAGENS VATTENTOALETTER, RENINGSVERK OCH SOPFÖRBRÄNNINGAR.

Mikroorganismer bildar alla biologiska livsformer och deras funktioner.
I jorden bildar de många gånger fler näringsämnen än vad man hittills känner till, inklusive vattenlösliga organiska mineraler.
De bildar vid behov enzymer som bryter ner syntetiska kemikalier från dagens jordbruk och mediciner.
De skapar olika enzymer som skapar nya molekyler för nya ändamål.
Mikroorganismerna är duktiga alkemister och våra närmaste, käraste bundsförvanter och vänner. Utan dem skulle Planetens biologiska kroppar inte existera.

SÖTÅSENS Naturbruksgymnasium har en biogasanläggning där man gör biogas och enkel biogödsel av ca 3,000 ton kiss och bajs/år från grisar och kor.

SÖTÅSEN är en bra modell för hur stor en DBG Processanläggning behöver vara för ca 2,000 personers avfallshantering. Komplettera den med ett litet lab. + Biogödsel-uppgradering så är det bara manualen kvar som behöver göras för DBG.

Observera att också gödsel från kor, grisar, hästar och höns behöver processas i DBG, eftersom djuren också äter medicin-kemikalier som förgiftar kiss, bajs och sedan odlingsjord. Även trädgårdsavfall är bra till DBG.

3.000 ton avfall/år motsvarar ca 2.000 personer som i en gasmotor kan leverera: ca 800.000 kWh i form av el och värme enligt följande:
Elektricitet 121 000 kWh
Värme till bostäder 478 000 kWh
Värme till processen 121 000 kWh
Förluster 80 000 kWh
3.000 ton organiskt avfall/år blir ca 3.000 ton Biogödsel och motsvarar avfallet från ca 2000 pers/år.
1 person = ca 3 kg/dygn = ca 1 ton/år
Biogödseln kan uppgraderas efter
Bondens markkartering och/eller efter odlarens speciella önskemål.

Sverige med ca 10 miljoner inv. kan producera ca 15.000.000 ton Biogödsel + ca 4.000.000.000 KWh = 4 TWh i form av Biogas varje år.

Norge med ca 5.3 miljoner inv. kan producera ca 7.950.000 ton Biogödsel och ca 2,1 TWh Biogas.

Kina med 1.4 miljarder kan producera ca 2.1 miljarder ton Biogödsel
och ca 560 TWh Biogas.

Världen med ca 7 miljarder människor kan producera ca 10.5 miljarder ton högeffektiv Biogödsel och ca 2800 TWh Biogas varje år.
De 3.000 ton Biogödsel som blir kvar, bör då komma att ha ca 800.000 kWh lägre energiinnehåll till mikrolivet i odlingsjordarna, vilket bör utvärderas och eventuellt kompenseras.
Tänk på att alla komposter bidrar till växthusgaser. Det är bättre med DBG.

Biogasen kan lagras och användas som buffert när det gäller sol- och vindkraft för att få jämnare elproduktion.

• Denna mängd gödsel räcker väl till alla odlingar av grönsaker, frukt, bär och blommor i hela världen. Och det blir över om alla lever som veganer.
• Eventuellt överskott kan pelleteras och gå till skogsodlingar.
• Inget organiskt avfall kommer att fortsätta att smutsa ner hav, jord, luft eller grundvatten.
• Ökenspridning kommer att upphöra.
• Mullhalten i jorden kommer att öka

”Mull håller kol på plats
Det finns dubbelt så mycket kol lagrat i jorden än vad som finns i vegetationen och atmosfären tillsammans. Om vi på olika vis sätter fart på detta kol så att det hamnar i atmosfären som koldioxid istället för som mull i marken, så spär vi på klimatförsämringarna”.

Monterar vi in BioLoo i dessa två fastigheter för ca 2000 personer, så blir det realistiskt att ta hand om deras avfall miljövänligt.
Det kan vi göra utan att spilla något giftigt avfall till miljön.

Kom ihåg att kiss, bajs och köksavfall är guld värt när det förs tillbaka till odlingsjordarna,

 • efter att kemikalier från medicin- och jordbruksgifter processats bort med DBG processanläggningar.

På detta vis sluter vi kretsloppen som naturen har skapat och bra harmoni börjar återbildas.

Sammanställning:
DBG, Den Biologiska Guldgruvan, är ett biologiskt riktigt avfallssystem som medför att kiss, bajs och köksavfall förs in i den essentiella cirkulationen som skapats under evolutionens utveckling. Konsekvenserna blir minskat närings-läckage och minskad algblomning på flera sätt + minskad ökenspridning, ökat matjords-lager, bättre jord- och växtkvalité, större skördar, bättre näringsinnehåll, minskat behov av giftbesprutningar och kemiska gödningsmedel, friskare & nyttigare, växter och djur samt ökad hållbarhet och bättre livsmiljö för odlaren.
DBG processanläggning fasar också ut de svårhanterliga och förgiftade slammet från reningsverken.

Hur skall då människorna få hjälp att förändra sina vanor? Jo, genom:

• Media
• Propaganda
• Subventioner
• Universitet
• Kommunala lagar
• Skolor
• Studieförbund
• Folkhögskolor
• Återföringstvång till jordarna
• Naturvårdsverk
• Miljöorganisationer
• Politik
• Dig och mig

 1. Sjukdomar som stadigt ökar, kostnad:
 2. 10.000 miljoner ton Biogödsel som spolas ut och fördärvar i hav och grundvatten:
 3. 200.000 miljoner ton Dricksvatten som förloras:
 4. 100 miljoner ton Kemikalier varje år som förgiftar miljön:
 5. Ökad erosion och näringsläckage:
 6. Ökad Algblomning:
 7. Ökad ökenspridning:
 8. Ökat bevattnings behov:
 9. Sämre växtlighet:
 10. Sämre näringsinnehåll i maten:
 11. Nedsmutsning av Grundvattnet:
 12. Reningsverkens kostnader och deras miljöförstöring:
 13. Onödig Slamhantering:
 14. Ökad pollinering:
 15. Ökad honungsproduktion:
 16. Färre sjukskrivningar:
 17. Ökad koldioxid absorption:
 18. Tillverkning & försälj. BioLoo:
 19. Entreprenad av BioLoo med installationer:
 20. Entreprenad av DBG Processanläggningar:
 21. Tillv. Försälj. av Avfallskvarnar, Omrörare, Pumpar etc.
 22. Know How och labb utrustning:
 23. Odlingsmanualer till bonden:
 24. Effektiva Mikroorganismer:
 25. Högre skördar:
 26. Bättre kvalité & näringsinnehåll resulterande i färre sjukskrivningar och bättre livsglädje:
 27. Minskat bevattningsbehov:
 28. Renare miljö, atmosfär & dricksvatten:
 29. 10.000 miljarder ton uppgraderad Biogödsel varje år:
 30. 2800 TWh Biogas per år:

Totalt resulterar DBG i ökad livskvalité och ökat realvärde för miljö och mänsklighet samt ökad realekonomi.

På lång sikt kan vattnet i sjöar och floder börja drickas igen om också industrins avfall tas om hand bättre och inte släpps ut via framtidens dagvatten-avlopp.

DBG resulterar alltså totalt i ökad livskvalité och ökat realvärde för mänskligheten.

Invånarantal vs Biogasenergi och Biogödsel/år
UPPSALA 150.000 inv. = 60.000 MWh i form av Biogas som driver en gasmotor och levererar ca 20% elektricitet samt 80% värme.
225.000 ton uppgraderad Biogödsel
MALMÖ 300.000 inv = 120.000 MWh
450.000 ton Biogödsel

OSLO 1.300.000 inv. = 520.000 MWh
1.950.000 ton Biogödsel

GÖTEBORG 600.000 inv=240.000 MWh
900.000 ton Biogödsel

STOCKHOLM 1.500.000= 600.000 MWh
2.250.000 ton Biogödsel

LINKÖPING 110.000 inv = 44.000 MWh
165.000 ton Biogödsel

Vill ha bort Mälarens reningsverk

På sikt vill dricksvattenproducenten Norrvatten ha bort alla avloppsutsläpp i anslutning till Mälaren. Flera uppländska kommuner släpper i dag ut renat (förgiftat) avloppsvatten i sjön.

Maria Lindblom
08:15 | 2014-11-12
Kommunalförbundet Norrvatten ger sig nu in i debatten kring Knivsta kommuns planer på att bygga ut sin avloppsrening när kommunen växer.
Kommunen har flera alternativ till framtida avloppsrening som de lokala politikerna ska ta ställning till framöver. Två av dessa handlar om att bygga ett nytt reningsverk eller att bygga ut det befintliga.
– Vad Knivsta kommun gör för val är inte vår sak, men vi vill uppmärksamma Knivstapolitikerna på att nu när de kan välja väg också ta med aspekten om att minska utsläppen så mycket som möjligt till Mälaren, säger Johanna Lindgren, vd på Norrvatten.
Mälaren är dricksvattentäkt åt cirka två miljoner människor, bland annat åt Knivstaborna. Dessutom är sjön en mycket uppskattad plats för bad, fiske och båtliv.
I dag finns Knivsta, Uppsala, Enköping och Håbo bland de kommuner som släpper ut så kallat renat avloppsvatten i vattendrag som leder till Mälaren.
– Även renat avloppsvatten kan innehålla miljö- och hälsostörande ämnen, samt sjukdomsframkallande mikroorganismer, vilka utgör ett allvarligt hot mot Mälaren, säger Johanna Lindgren som även framhåller att klimatförändringen förstärker denna hotbild då extremregn, som successivt väntas öka i frekvens, kan medföra ökad risk för översvämning, så kallad breddning, av orenat avloppsvatten till sjön.
– Vår reningsprocess ger ett bra skydd mot mikroorganismer, medan miljö- och hälsostörande ämnen är svårare att avskilja. Halterna av dessa ämnen i råvattnet ligger idag på en mycket låg nivå, men skulle givetvis öka om mängden avloppsvatten i sjön ökar, säger Johanna Lindgren.
Norrvatten menar därför att det är nödvändigt att minimera alla föroreningsutsläpp till Mälaren och på sikt helst få dem att upphöra helt.
Roslagsvattens företrädare, som sköter vatten- och avloppsproduktionen åt Knivsta kommun, har tidigare sagt att det finns tre alternativ till framtida avloppsrening i Knivsta. Det tredje alternativet är att ansluta sig till den långa avloppstunnel som i dag pumpar avloppsavfallet från Sigtuna ända till Käppalaverket på Lidingö. Men flera Knivstapolitiker är tveksamma till den idén. Bland annat eftersom de tror mer på lokala småskaliga lösningar, både ur ett miljöperspektiv, men också ur ett sårbarhetsperspektiv.
Miljögiftet kostar hundratals miljarder i hälsoproblem
2019-03-19 10:00
Linda Nohrstedt
3

  Det finns alternativ till fluorerade brandsläckningsskum. Här Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har länge använts inom industrin. Men utsläpp av PFAS leder till hälsoproblem. I Europa kostar det upp till 880 miljarder kronor varje år, enligt en ny studie.

Ända sedan 1950-talet har syntetiska PFAS-ämnen använts vid tillverkning av olika typer av varor. Till exempel har de varit vanliga i brandsläckningsskum, fritidskläder och skidvalla. Ämnena har främst använts för deras förmåga att bilda ytor som stöter bort vatten, fett och smuts.
Men PFAS-ämnen orsakar också negativa effekter för miljö och hälsa. Enligt en studie som Nordiska ministerrådet publicerade på måndagen resulterar det i stora kostnader för samhället.
– Fallstudierna i den nya rapporten ger värdefull kunskap om hur människor och miljö exponeras för PFAS, samt vad denna exponering kan kosta samhället, säger Mona Blomdin Persson, avdelningschef på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.
De hälsorelaterade kostnaderna beräknas till 550-880 miljarder kronor per år i EES-länderna (EU:s medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein).
Spridning kan ske från pizzakartonger
Enbart kostnaderna för ökad risk för njurcancer till följd av yrkesmässig exponering för PFAS beräknas uppgå till 130-430 miljoner kronor inom EES.
För de nordiska länderna beräknas de hälsorelaterade kostnaderna till följd av användning av PFAS till mellan 29 och 48 miljarder kronor per år.
Miljörelaterade kostnader, för rening av områden som har förorenats, beräknas till mellan 480 miljoner till 115 miljarder kronor för de nordiska länderna.

Läs mer: Försvarets brandskum påverkade grundvatten – nu märks konsekvenserna av höga halter PFAS

Rapporten har titeln ”The cost of inaction” och belyser kostnader för passivitet i regleringen av PFAS. Den handlar alltså om kostnader som samhället måste betala i framtiden om åtgärder inte vidtas för att minska utsläppen av PFAS i dag.
Det finns omkring 4 700 PFAS-ämnen på marknaden. Ämnena är extremt svårnedbrytbara. Människor exponeras för PFAS främst via förorenat grund- och dricksvatten, men spridning sker även från konsumentvaror som pizzakartonger, skidvalla, kläder och kosmetiska produkter.
Betydande utsläpp från europeiska anläggningar
Vetenskapliga studier har bland annat visat samband mellan förhöjda halter av PFAS i blodet och påverkan på blodfetter, immunförsvar och sköldkörtel.
– För många av de områden där PFAS används i dag finns redan fluorfria alternativ tillgängliga. Det finns därför goda förutsättningar för att kunna minska användningen av högfluorerade ämnen, säger Åsa Thors, utredare på Kemikalieinspektionen, i pressmeddelandet.
Ett antal anläggningar i Europa producerar fluorerade ämnen. Enligt den nya studien är dessa anläggningar betydande källor till utsläpp av PFAS till miljön och exponeringen för arbetare där är hög.
Rapporten har tagits fram av konsulter från företagen Milieu och EMRC och ges ut av Nordiska ministerrådet.
PFAS
PFAS står för poly- och perfluorerade alkylsubstanser. Gruppen kännetecknas av starka bindningar mellan kol- och fluoratomer, vilket gör ämnena extremt långlivade i naturen.
De mest kända ämnena i gruppen är PFOS, perfluoroktansulfonat, och PFOA, perfluoroktansyra.
Slutsatser i rapporten

 1. PFAS finns överallt i miljön. Nästan alla människor har PFAS i kroppen i dag.
 2. PFAS kan hamna i miljön och i människor på många olika sätt, bland annat via brandsläckningsskum till grundvattnet.
 3. För flera användningsområden finns redan icke-fluorerade alternativ.
 4. Kostnaderna för att sanera mark och vatten uppskattas till många miljoner euro.
 5. Ett stort och växande antal hälsoeffekter kopplas till PFAS-exponering. Det finns också bevis för att det kan uppstå effekter redan vid exponering av låga halter från bakgrundsnivåer.

Så här förstår jag just nu av Kryons budskap:
Varje foton i kroppen är en medveten varelse precis som du och jag. Fotonerna som har medvetenhet bygger alla unika atomer och celler som bor i kroppen och har sina liv där. Kroppen som är mitt tempel där alla zillioner foton-invånare är de primära aktörerna – som lyssnar, reagerar och gör det tempelherren – dvs. du, önskar. Fotonerna reagerar på våra tankar och kan förändra exakt allt fysiskt efter våra önskningar.

För var och en: Inför morgonmöte med hela din kropps tempels minsta delar och berätta vad du vill skall fungera bättre samt vad du vill ha av dem alla denna dag.
Sjung sedan lite tillsammans ett par minuter och känn trevlig gemenskap.

Denna samverkan älskar alla våra fotoner och celler på samma sätt som vi själva tycker om att vara med vänner, med Moder Jord och med alla våra andliga vänner – i hela skapelsen.
”Alla celler i kroppen blir då lyckliga och får allt att fungera perfekt i ren välvilja och glädje”.

Petter Stordalen PA
Tlf: +47 22 40 13 00
Faks: +47 22 40 13 99
post@strawberry.no
Visiting Address:
Frederik stangs gate 22-24
0264 Oslo
Post address:
postboks 2424 Solli
0201 Oslo
Pressekontakt:Ida HolenTlf: +47 975 44 903E-mail: ida.holen@choice.no
Pressekontakt:Bettina FlatlandTlf: +47 975 98 000E-mail: bettina@strawberry.no
Pressekontakt:Kenneth Hultgren Tlf: +46 70 695 85 90E-mail: kenneth@strawberry.se

SYRE:
Agenda 2030: Många åtgärder krävs
Dela artikeln:
En rad åtgärder måste vidtas om Sverige ska klara FN:s hållbarhetsmål. Statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsende bör ställas om för en hållbar utveckling, skriver Agenda 2030-delegationen på Dagens Nyheters debattsida.
Henrik Henriksson, vd för Scania och medlem av Agenda 2030-delegationen. Foto: Henrik Montgomery/TT
TT
En rad åtgärder måste vidtas om Sverige ska klara FN:s hållbarhetsmål. Statens budget, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsende bör ställas om för en hållbar utveckling, skriver Agenda 2030-delegationen på Dagens Nyheters debattsida.
Sverige uppfyller endast 20 procent av de så kallade globala indikatorerna inför Agenda 2030, enligt Statistiska centralbyrån. Sverige måste därför öka takten, konstaterar delegationen.
Agenda 2030-delegationen föreslår att riksdagen sätter ett nationellt mål för agendaarbetet och att en Agenda 2030-kommitté utses. Kommittén ska fortlöpande utvärdera läget och lägga fram nya förslag.
För att ytterligare förbättra näringslivets hållbarhetsarbete anser delegationen att man bör utreda en förstärkt nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter.
Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté, tillsatt av regeringen. Dess uppdrag är att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030, en FN-överenskommelse om hållbar utveckling.
MÅL 2-3-6-9-13 och 18 kan inte uppfyllas utan DBG-projektet.

DET VAR FÖRST NÄR JAG FÖRSTOD VOLYMERNA SOM INSIKTEN KOM ATT VATTENTOALETTERNA MÅSTE ERSÄTTAS.
Det anses att varje människa gör ca 3 kg urin & fekalier/dag. Det blir drygt 1 ton/år + köksavfall + mat svinn.
För att få en tydligare bild om hur mycket det är, så kan vi tänka oss att fylla avfallet i lastbilar.

Att i Sverige packa 9 millioner ton/år i 7,5 tons lastbilar så fyller det ca 1.200.000 lastbilar. De räcker från Ystad till Haparanda ca 7,6 gånger, om bilarna är 10 meter långa och placerade tätt intill efter varandra. Varje år tippar dessa lastbilar sin last rakt ut i miljön via vattentoaletterna: Ut i våra vatten. Vi har vattenproblem! (Varje dag blir det ca 3.200 lastbilar = 32 km). Detta orsakar onormala aktiviteter typ algblomning. Ca 2005 regestrerades det i Skåne att nu har avfallet OCKSÅ nått våra grundvatten.

Hela världens ca 5 miljarder ton fyller 667 miljoner lastbilar/år och de räcker runt ekvatorn ca 166 gånger. Det blir ett varv runt jorden nästan varannan dag – som tippas på fel ställen med vattentoaletternas hjälp. Rakt ut i våra vatten. (Varje dag blir det ca 1.800.000 lastbilar = 18.000 km). Idag har avfallet och kemikalierna nått många grundvatten.

Det är alltså en NATURLIG påföljd att vattnen, atmosfären och regnen blir förgiftade – samtidigt som matjorden minskar på grund av jordbrukskemikalier och jordhantering + att det blir mindre mat till insekter + att näringen i maten minskar + att kranvattnet innehåller medicinrester, urin, fekalier, blod och hormoner såsom i Stockholm år 2007. Dessa avfall är som pest för vattnet —— men inte för matjorden – DÄR ÄR DET GULD VÄRT