Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Återskapa din kraft- Soul body fusion

Att förena kroppen med själen genom Soul Body Fusion, en typ av medveten meditation, är mycket effektivt och genererar snabbt välbehag och en känsla av klarhet. Metoden används flitigt av Jonette Crowley som reser världen runt och undervisar hur man kommer i kontakt med sin egen källa. Jag har skapat en bild av vad som sker och skrivit mantrat man använder sig utav (intentionen) innan föreningen kan börja.

aterskapadinkraft