Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Varför finns universum?

Ja, så frågar Thure Eriksson vid instutitionen för teoretisk fysik på Chalmers i Göteborg. I en artikel i Helsingborgs Dagblad den 4/12 -88. Även prof. Stephen W Hawking frågar i sin bok Kosmos: ”Vad är universums natur”? Var är vår plats och varifrån kom det? Han rör sig även med begreppet Gud.

Prof. Einstein hade hunnit ganska långt i sin förklaring över alltings existens. Matematiskt kunde han bevisa vad Universum var med sin formel, som lyder: Mc2 = E. Universum består helt enkelt av ren energi. Vilket även jag i någon mån kommer att klarlägga för dig käre läsare.

I och med att man i någon mån kan förklara varför Universum finns och hur det kom till, kommer många andra frågor också att få sina svar, eller låt oss säga: Få sin naturliga förklaring genom att följande begrepps frågetecken rätas ut:

Frågetecknen är kring begreppen:

REINKARNATION -ÅTERFÖDELSE- DÖDEN –ODÖDLIGHET – SJÄLEN – KROPPEN – ANDE – KARMA – EVIGA STRAFF – SPÖKERIER – OCKULTISM – SPIRITISM – ANDEVÄSEN – POLTERGEISTER – GUDAR – DJÄVLAR – UFO m.m.

Dessutom har människan bundit upp sig i massor med läror, ledares pålagor etc.

ONT och GOTT – RELIGIONER – LÄROR SOM BINDER – LÄROR SOM VÄGLEDER – HIMMEL V AD ÄR DET? – HELVETE V AD ÄR DET? – V AD ÄR SKÄRSELD? – A TT GÅ UR KROPPEN – NÄRA DÖDEN UPPLEVELSER – MINNEN FRÅN FÖREGÅENDE LIV

Du kommer att få lära dig att det inte är stor skillnad mellan eviga sidan och det liv du lever nu, det är endast kunskap om hur det förhåller sig som sätter upp spärrar för ditt vetande.

Det är ditt medvetande det gäller. Du har all kunskap inom dig, men frågan är då: Hur få fatt på den? Hur får man in den i sin materiella hjärna?

Försök att hänga med i mina utläggningar. De börjar inte på materieplanet. Du kan ej komma universums tillblivelse på spåren genom att gå från nuvarande nivå i materien och uppåt. Nej, du måste börja från begynnelsen, innan det överhuvudtaget fanns någon materia.

VARFÖR FINNS UNIVERSUM?

Frågan har förbryllat människan genom alla tidsåldrar från den stund människans hjärna började fungera och hon sökte förklaring över varför hon fanns till och varför universum finns till.

Under det sista århundradet har människan kunnat börja utforska rymden runt omkring vår planet, vi har till och med kunnat förflytta oss till månen. För ca. 60 år sedan lärdes i skolor ut att solen brann med vätgas, jag minns själv detta från folkskolans läsebok. När så atomens inre struktur blev mer känd och de krafter som sammanhåller dem och sedermera kunde utnyttjas genom sprängning av atomen och därmed kärnkraften blev utnyttjad till bomber och kraftindustrin. Då brann inte solen längre med vätgaslåga utan nu var det kärnexplosioner, som gjorde värmen i solen.
Ja, så går man framåt i den typ av vetenskap vi nu lär oss i skolorna.

För några tiotal år sedan ”visste man” att universum kom till genom en väldig BIG-BANG explosion. Därvid skapades all materia som nu finnes och därmed var den kunskapen fulländad. Fy dig, om du skulle våga sätt dig upp mot denna kunskap och tro något annat än det som vetenskapen kommit fram till. Men hur kom denna stora energiklump till, som exploderade? Det finns inget svar på det. Jag skrattade för mig själv när jag första gången hörde talas om dessa teologier om Big Bang.
Jag tänkte som så: Hur länge ska dom hålla fast vid denna teori, snart kommer dom att se andra fenomen i universum, som omkullkastar den.
Och hur ska man då kvarhålla den teorin. Ja, där är vi nu idag. Nu börjar man att vackla i den teorin, därför att nu kan man skåda längre ut i universum. Och vad varsebliver man där: Jo, stora samlingar av galaxer, men innan dessa stora samlingar så är det tomrum och det förbryllar, sådana tomrum kan inte existera enligt deras beräkningar. Men varför inte?
Läs mitt svar.

De har även sett närmre liggande galaxhopar där nya stjärnor födas, och det går heller inte ihop med Big Bang teorin. Det kan inte födas nya objekt annat än i yttersta rymden, enligt deras beräkningar. Varför inte?
Läs svaret.

Vad är då tiden?? Den tycks vara föränderlig, det är ingen absolut konstant Den ändrar sig med hastigheten. Vi kanske behöver ställa frågan vad är tid för något? Har den alltid funnits? Eller har den kommit till?
Läs svaret.

Finns då en GUD, som styr allt? Eller finns ej GUD? Vad är det annars som är upphovet till allt?
Läs svaret.

Någon frågar nu så här:
Hur vet du varför universum finns? Och varför bara du?

Det är flera än jag som vet detta. Och det har funnits många i gångna tider som också har vetat det. Och även idag finns andra som vet detta.
Men kanske jag är med de få, som nu vågar uttala mig i denna fråga. Jag säger våga, därför att man blir utsatt för allehanda trakasserier för sina ståndpunkter. Man kolliderar med olika religionsuppfattningar, vetenskapliga ståndpunkter där jag kommer att bortförklaras som ”mindre vetande” m.m. Detta gäller ju även min tidigare bok där jag talar om mig och min hustrus tidigare liv på jorden för 2.600 år sedan. Bara vi vet vad vi minns och detta är ju sanning för oss. Men ändock skall vi dömas för våra minnen. Allt detta fördömande bottnar bara i brist på kunskap. Om man bara ger sig tid och vill studera den litteratur som finns inom detta område, så kommer det att klarna för varje människa. Hon börjar förstå sin egen mening med livet och då förstår man även andras utsagor.

Avd 1

FÖLJ MED TILLBAKA I TIDEN NU

Jag tror det finns många som kan och vill göra det.

Sätt dig lugnt tillrätta och följ med i vartenda ord du nu läser, så kanske även du kan börja minnas. För det är att minnas det gäller nu. Allt finns antecknat inom dig i din ”Dator”, även alla dina föregående livs erfarenheter och händelser. Men du kan endast ta ut en mindre del ur ditt ”medvetandes” minne i din ”verkliga” hjärna, som är du i en annan kropp, vilken består av helt andra vibrationer, men ändock är mer verklig än denna jordiska. Detta är ej religion, det är vetenskap. Vi måste liv efter liv lära oss att till vår hjärna i materien ta in kunskap från vår verkliga hjärna i verkliga livet, och på så vis få in minnen, som vi både kan meddela till andra och ha nytta av själva.

Allt vad vi som människa här på jorden gör och tillverkar, undervisningsanstalter, samhällsbyggande etc. har vi som förebild de minnen vi har från vårt tidigare leverne i den eviga dimensionen. Meningen med vår tillvaro här i materien är att vi ska söka bygga upp en tillvaro, som i mycket liknar den vi hade i eviga tillvarons samhälle. Alla de uppfinningar för vår välfärd både på eviga sidan och i denna materiella världen finns inmatade på den stora datorn på eviga sidan, som jag kallar för ALLVETANDET.
Många andra gamla visa människor har genom tiderna kallat datorn för LIVETS BOK, vilket säger detsamma. Denna dator fungerar på eviga sidan, som våra bibliotek fungerar i materiell tillvaro. Det är ju inte mer än de senaste 50 åren som vi på materieplanet här har kunnat bygga datorer, som ju har underlättat mycket av vårt arbete och kunnande. Men en dator är ju ingen individ, det är ju bara en inlärd mekanisk sak, som vi får att fungera och uträtta arbete. Den kan ej göra mer än vad vi lärt densamma. Samma är det med datorn på eviga sidan, som många då kallar för GUD.

En dator kan ej ta emot mer kunskap än den är byggd för. Samma är förhållandet med våra hjärnor. Våra hjärnor i den materiella kroppen innehåller många milliarder celler, som skall kunna aktiveras för lagring av kunskap (minnen), men vi utnyttjar bara en bråkdel av denna mängd av celler. Vi frågar då varför utnyttjar vi det ej mer?

Under ett jordeliv lär du dig en hel del. Du går i skolan, fortsätter med universitetsstudier, vidare på olika akademier och blir så småningom professor i ditt slag av kunskap. Om du hade haft tillräckligt med tid under ditt jordeliv så skulle du kunnat bli professor i alla upptänkliga ämnen och Yrken. Och din hjärna skulle ändå ej varit utnyttjad i full utsträckning med alla cellerna. Men under tiden vi studerar i vår skolundervisning skulle vi ju kunna studera mer på sidan av skolämnena, om just det som rör livet och dess mening. Jag menar just det som jag behandlar här. Men vi blir varnade av de sk ”lärda” att börja ägna oss åt sådant ”trams”. Och då blir vi förr blockerade än framsynta människor. Vi vågar ej tala med våra arbetskamrater och vänner om de tankar, som vi kanske har inom oss om tillvarons mysterier. Felet med att det är mystiskt är att vi ej får eller vågar tala om dessa tankegångar inom detta området.

Samtliga nu levande människor har enligt min mening varit med från början när materien blev till och tills nu. Det är nu många millioner år, som vi haft på oss för studier. Men, många har dock kommit så långt i sina studier och kunskaper om materien att de ej kommit tillbaka mer. De har fullbordat loppet. Om du nu är med så börjar vi vår tankegång med att gå tillbaka till den stund då allting började.

Avd 2.

Här börjar vi vår tankegång

Jag kommer nu att kalla tillståndet före vår världs tillblivelse för det VERKLIGA LIVET och platsen där vi då lever för EVIGA SIDAN.

Tänk dig nu att jorden ej finns. Inga stjärnor finns. Ingen sol syns. Det finns inget materiellt. Men många människor har omtalat att de varit på en annan plats vid: Nära döden upplevelser. – Vid syner av olika slag – Ut ur kroppen upplevelser, både viljemässigt och spontant. Och alla har de berättat om en fridfull tillvaro, som liknade den de hade på jorden, men mycket friare och ”människovänligare”. De beskriver byggnader och landskap som i mycket påminner om jordiska byggnader och landskap. De märker dock att de färdas på ett mycket behändigare sätt, de kan flyta sakta eller fort framåt. Men de kan också blixtsnabbt vara på en helt annan ort. De beskriver vatten och sjöar, men ingen har sett någon sol eller måne.
Men starkt ljus talar alla om.

Vad är då detta för plats, eftersom alla känner igen den? Det kan ju inte vara hallucinationer, med bilder som de aldrig haft i det nuvarande jordiska livet. Nej det är vad deras hjärna i eviga livet ser. Detta sker då kroppens alla sinnesorgan är helt bortkopplade, endast det autonoma sinnet eller organen är verkande i kroppen. Detta har förekommit mest under operationer då de varit starkt nedsövda. Eller när hjärtat har stannat upp för några ögonblick och kroppen varit nästan död.

Men även vid nattliga drömmar kan man komma över till eviga sidan och efteråt beskriva en värld full av skönhet, som i mycket liknade den jordiska världen. Men du kan även i fullt medvetet tillstånd förflytta dig ur din kropp och befinna dig i en ”Ut – ur – kroppen” upplevelse, som inte endast stannar inom materiens ram utan går utanför materien och du kan då befinna dig på den eviga sidan. Den sida där din verkliga kropp lever, och du kommer att känna dig hemma där och känna igen dig. Tänk på att en vanlig ut – ur – kroppen upplevelse, som endast sker inom materiens ramar, där du förflyttar dig inom jordens atmosfär ej kan jämföras med den då du spränger materiens vibrationsplan och går över till nästa vibrationsnivå. Då kan du skåda runt i den eviga sidans rymd.

Om möjligt så ska vi försöka göra en sådan projektion över till eviga sidans regioner. Följ med i tankarna nu så börjar vi resan:

Tänk dig till en plats, som jag upplevde under en meditation för ca. 25 år sedan.

Du och jag sitter på en klippa ute i naturen, som ser ut ungefär som på jorden. På avstånd ser vi bebyggelse och människor som går och kommer, en del ”flyter” snabbare genom den atmosfär som där är. En del går som vi gör här i jordeplanet. Vi ser ingen sol, men mycket ljus är det ändå.
Ljuset liksom strilar ner. På rätt långt avstånd ser vi en stor byggnad, byggd ungefär som Eifeltornet, men mycket större i omfång nedtill. Den är byggd av något ljust stenmaterial och vi kan ej se om det slutar i höjden någonstans, den blir ljusare och ljusare och försvinner i ett intensivt ljus.

Vi vet att detta är en stor kunskapsanläggning, där allt vetande lagras för att tas fram när vi behöver det. Vi kan jämföra med någon av våra på jorden befintliga datoranläggningar. Jag kallade denna byggnad för en kunskapsanläggning, ALLVETANDET. I bibeln står nämnt om detta också, då under namnet Livets bok, där allt finns antecknat. Nu vet vi att det inte är något märkvärdigt med en sådan anläggning även här på jorden.

Det låg spänning i luften, vi väntade på ett besked, från Allvetandet. Vad för besked skulle komma?? Det skulle komma ett svar på alla våra inlämnade förslag till utveckling. Detta hade behandlats av ”datorn” och ett besked skulle komma, som vi skulle kunna följa om vi önskade det. Allt frivilligt.

Det fanns inga överkommandon, som bestämde att så och så måste du handla eller göra, nej vi hade alltid frihet att själva välja vår utveckling.
Det kändes ungefär som när man väntar på att högsta vinsten skall dras i ett lotteri. Det låg spänning och väntan på detta ögonblick.

Hur lång tid som föregått denna insamling av ”motioner” från oss alla går ej att säga. Tid finns ej här. Men som jag kände det just då så fick jag en känsla av: ”Äntligen” så ska det komma ett besked. Den känslan kunde betyda att det gått lång tid. Vilka är det då som sköter om den här datorn.
Jo, det visste jag. Det var människor som vi valt till dessa uppgifter, men de hade ej någon fullmakt att bestämma själva. Nej det skulle vara ”folkomröstning” vid varje stort beslut och även så denna gången. Denna dator var uppbyggd så att lägsta våningen var där jag satt och beskådade den. Men högre upp var det andra våningar, som endast var avgränsade med att det var mer ljus för varje våning. Det fanns högre och högre kunskap för varje våning – med mer utvecklade individer där, som skötte om datorn från respektive våningar. Man hade en känsla av att vilja komma högre i kunskap och därmed få tillträde till högre våningar.

Avd 3

A1lvetandets röst ljuder

Plötsligt ljuder en röst i våra hjärnor: Den hörs ej med vibrationer i örat, nej den hörs inne i huvudet, liksom vid telepati.

ETT BESLUT HAR FATTATS OM HUR DEN VIDARE UTVECKLINGEN OCH KUNSKAPSINHÄMTNINGEN BÖR GESTALTAS FÖR DEM SOM SÅ ÖNSKAR. GENOM ATT KORSA TVÅ UNIVERSELLA KRAFTER KOMMER ETT TRÖGARE MATERIETILLSTÅND ATT BYGGAS UPP.

BEGYNNELSEN LIKNAR EN TUNN DIMMA. EN UNIVERSELL VÅGFORM AV STRÅLNING (gravitation) KOMMER ATT STÄNDIGT PÅVERKA DENNA MATERIEFORM. DETTA GÖR ATT PARTIKLARNA ATTRAHERAS ELLER REPULSERAS FRÅN VARANDRA. BEROENDE PÅ VILKEN ELEKTRISK POTENTIAL VARJE MATERIEKLOT BYGGS UPP TILL. GENOM DESSA TILLDRAGANDE OCH FRÅNSTÖTANDE KRAFTERS PÅVERKAN KOMMER ALLT ATT KRETSA RUNT VARANDRA FRÅN DET MINSTA TILL DE STÖRSTA ANHOPNINGARNA AV MATERIE.

NÄR ETT UNIVERSUM NÅTT EN VISS STORLEK PÅBÖRJAS ETT ANDRA, OCH SÅ VIDARE I ALL OÄNDLIGHET.

Jag kände en viss spänning där jag satt på min klippa. Vad skulle ske? Vad skulle vi göra med denna materieform? Jag såg att de högre vetenskapsmännen hade fått besked om vilka krafter det var som skulle korsas och de gjorde i ordning stora strålrör, som sände ut osynliga strålar, och där dessa korsade eller möttes i rymden så uppstod det ett dimliknande som spred sig ut överallt. Hur lång tid det tog innan de första galaxerna och stjärnsystemen bildades vet jag ej. Men jag kände att minnesbilden gjorde små hopp och så varseblev jag hur dessa galaxer bildats och såg hur någon stor anhopning av materia exploderade då den nått en sådan storlek att kärnkraften började fungera inom densamma.

Efter dessa stora explosioner såg jag hur mindre solsystem bildades, med materieklumpar kretsande omkring sig. Det var alltså planeterna som bildades.

Jag hade ännu den känslan, vad ska vi göra med detta?
Nu ljuder rösten i huvudet igen:

FÖR ATT ERHÅLLA ERFARENHET OCH KONFRONTERAS MED OCH MOT VARANDRA PÅ NÄRA HÅLL SKALL NI GÅ IN PÅ DESSA MATERIEKLUMPAR: FORMATIONER: OCH BÖRJA BYGGA UPP KROPPAR SOM LIKNAR DEM NI NU HAR.
NI SKALL AV DEN TYNGRE OCH TÄTARE MATERIEN SÄTTA SAMMAN DESS MINSTA BESTÅNDSDELAR TILL STÖRRE OCH STÖRRE ENHETER OCH SAMTIDIGT SÖKA FÅ DESSA ATT REAGERA TILLSAMMANS MED DET LIV NI NU HAR.

DE KROPPAR NI BYGGT UPP I VERKLIGA LIVET BESTÅR AV EN SAMMANSÄTTNING AV POSITIV OCH NEGATIV ENERGI: NI ÄR ALLTSÅ NEUTRALA.
INNAN NI INTRÄDER TILL DEN MATERIELLA VÄRLDEN SKALL NI DELA UPP ENERGIN I ERA KROPPAR SÅ ATT ENA HALVAN BLIR NEGATIV OCH ANDRA HALVAN POSITIV. DRIVKRAFTEN FÖR UPPBYGGANDET KOMMER NU ATT FINNAS I ATT NI SÖKER EFTER ER ANDRA HÄLFT. SOM DÅ FINNS I NÅGON AV DE ANDRA KROPPARNA MED POSITIV ELLER NEGATIV DRIVKRAFT I.

Med andra ord: Vi skall söka det motsatta könet för att tillsammans kunna bygga upp en kropp av tung materia.

Hela vår tillvaro här är alltså ett enda experiment, ett byggande och manipulerande för att nå det bästa möjliga av vår strävan.
Avd 4

Vi börjar bygga våra materiella kroppar

Så småningom i allt vårt sökande möter vi då och då vår rätta motpol och då känner man sig fullkomlig. Det går mycket lättare att leva och allt arbete går mycket enklare.

Jag har ännu kvar känslan av hur det kändes första gången man gav sig ut i det okända och in i materieklotet.

När jag sitter på min klippa så ser jag dessa materieformer som bildats, de liknar stora såpbubblor. Större och mindre. De flyter runt och man känner ej av dem. De syns som små glimmande roterande glitteransamlingar. Det känns lustigt att materiekloten syns så små här från eviga sidan. De är ju så stora klot när vi är i dessa materieklot. Jag förstår nu att denna uppfattning om stort och smått är en chimär, det är något vi uppfattar som en drömbild när man har medvetande från två skilda vibrationsnivåer. I den materia och medvetandetillstånd vi har på eviga sidan mäter vi ej med måttstock. Vi kan därifrån gå in i varje liten atom och finner då den lika stor som den kropp vi nu har. Eller vi kan förflytta oss hur snabbt som helst i den oändliga eviga rymden utan att märka avstånd. Därför ser vi materietillståndet från eviga sidans synvinkel som väldigt smått. Eller vi kan med andra ord, ”se det så stort eller smått vi önskar”. Gamla visa män har i en del skrifter i Gamla testamentet och även Jesus har försökt förklara detta förhållande sålunda: ”En dag på eviga sidan är som tusen år i jordelivet – eller – en dag i jordelivet är som tusen år på eviga sidan”. Vi kan fortsätta med uttrycket: ”En meter på eviga sidan är som tusentals mil i jordelivets uppfattning – och en meter på jordelivets nivå är som tusentals mil på eviga sidan”. Det finns alltså inget stort eller smått att jämföra med mellan de två existensplanen. Vi kan endast utgå från det plan vi för tillfället befinner oss på och i. Där kan vi uppfatta måtten sinsemellan lika, men vi kan ej överföra dem. .

Jag hörde en gång en kvinna säga att hon fått sig förklarat att innan man skulle ned i materien så skulle man ”krympas” så att man passade till den jordiska kroppen. Jag förstår hennes uppfattning nu då hon inte kände till att måtten sins emellan de olika världarna ej kan jämföras.

Därför kan vi även förstå Jesu förklaring om det eviga riket: ”Det eviga riket är invärtes i Er, ni lever i det eviga rikets sol, med din eviga själ”.
Dessa m.fl. uttryck, låter som gåtor när man ej vet om det rätta förhållandet mellan de olika livsformerna. Det är alltså en värld, som lever i en annan värld, som någon har uttryckt sig. Vår materiella värld flyter alltså runt i den eviga energins atmosfär.

Om vi går tillbaka till jordenivån och lyssnar på vetenskapen och vad de kommit fram till i sina funderingar. Jo, de har kommit underfund med att det saknas materia i hela universum. Det måste finnas mer materia men de ser den ej. Då uttrycker de sig sålunda: ”Det finns mörk materia mellan alla kloten i hela rymden, men vi kan inte se den”. Detta är en logisk förklaring över den eviga sidans ”atmosfär”, som vi vistas i med alla våra klot och galaxer. .

De ser även de stora avstånd, tomrum, i rymden och sedan kommer återigen stora massor med galaxhopar. Vad de ser är nästa och nästa och åter nästa universum. När ett universum blivit till en viss storlek så bildas ett nytt universum för all nytillskapad materia. Denna tillblivelse av materia började för ca 25 mil1iarder år sedan och fortsätter alltjämt. Det finns hur mycket plats som helst för all materia.

Vem var det nu som ville åstadkomma detta materietillstånd? Var det någon person utöver oss, som var på eviga sidan? Fanns någon Gud någonstans?

Ett exempel: ”När vi nu tänker bygga en bro över Öresund, så tillfrågas vi som individer, organisationer, de olika ländernas regeringar för vår talan. När vi äntligen har fattat beslutet sätter någon igång och bygger.
Men inte är det väl statsministern i landet som sträcker ut sin hand och säger: Varde en bro och så ligger den där. Nej vi uppdrar till entreprenadfirmor att bygga efter våra anvisningar som vi röstat fram.

Likadant är det på eviga sidan. Där finns ingen hög prelat, som är envåldshärskare och diktator, som alla bävar för. Nej här råder den absolutaste demokrati du kan tänka dig. Individen tillfrågas i minsta sak och får göra sina önskningar hörda. Utförandet överlåter vi till dem som kan och förstår hur det skall utföras. Kanske både du och jag är med och bygger materien på eviga sidan. Det är alltså vi som är ”skapare” och byggare av ”den materia vi vistas i.

Signalen var nu given, vi kunde börja vårt experimenterande med att gå ned eller in i denna materie och försöka bygga upp kroppar som liknar dem vi nu hade på eviga sidan. Jag kände hur spännande det var att äntligen få börja. Men en vemodig känsla grep mig då jag måste dela på mina känslor så att jag blev 2 aspekter av mig själv. Jag kände mig utlämnad på något sätt.

Jag sökte med blicken ut en passande materiekula som snurrade runt en annan lysande kula. Där fann jag mig svävande över vattensamlingar, klippor och släta berghällar. Sand var det vi stränderna. Plötsligt såg jag en annan individ bredvid mig, som var av min motsatta polaritet. Alltså en man eller kvinna. Vi kände att om vi slog oss ihop så kanske vi kunde påverka denna konstiga materia på något vis. Vi gick ned i vattnet och fann där ytterst små materiekorn, som vi kunde påverka med vår energi så att vi kunde få de yttersta små delarna att fogas samman. Dessa små atomer och vidare mineralkorn fick vi att passa i varandra och när vi blandat samman olika delar vid vårt experimenterande fann vi att en del passade tillsammans och kunde bilda en sammanhållande enhet. Vi hade ju våra egna celler som byggmall att gå efter. Så småningom hade vi kunnat bygga ihop en hel cell, som vi till och med fick att fungera och gav den liv genom att vi fick smådelarna att kemiskt fungera tillsammans genom vårt överinseende. Vi matade in näring i dess centrum och den började dela sig. Den nybildade cellen övertogs nu av andra individer som ville fortsätta med dess utveckling, vi hade ju nog med den första. Sedan delade sig även den andra och återigen tog andra individer över denna.

Men en cell varade inte länge, den föll sönder och då var det den första döden. Vi var då tillbaka på eviga sidan och började diskutera vad vi skulle göra nästa gång vi gick in i materien. Jo, vi gjorde upp ritning på att vi skulle bygga samman mängder av olika celler och så få dem att fungera tillsammans. Vi började bygga upp små växter på havsbottnen och fick den att fungera och sedan växa och föröka sig. Vi kom underfund med vilken föda som behövdes för växandet och använde en ~ gas i vattnet samt solens ljus och därvid fick vi en process igång, som skötte sig själv. Den lämnade syre efter sig vilket steg upp ur vattnet men som även fanns i vattnet Andra individer gjorde andra experiment och fann att de kunde använda syret för att försörja andra organismer med det växtmateriel vi producerade och tog syret för att förbränna med i de små djurens kroppar. På så vis höll vi på i milliontals år och byggde större och större enheter av både växter och djur. Vi lät djuren komma på land och byggde upp nya arter, som kunde utvecklas där. Till slut blev detta ett tävlande i hur många olika typer av varelser man kunde utveckla. Men titt som tätt så föll de sönder och man hade nu många döda bakom sig och fortsatte med att utveckla individer med en hjärna lik vår egen. Här kom den stora svårigheten in. Vi skulle få dessa materiella kroppar att fungera själva, att själva tänka ut hur det skulle bygga sina bostäder, producera sin föda och även börja tänka, som vi gjorde på eviga sidan.

Vi var nu en bit på väg att bli lika de kroppar vi har på eviga sidan. Vi hade tidigare fått kropparna att fungera med instinkt, för sin överlevnad. Men nu hade vi även byggt upp hjärnor som kunde tänka själva och analysera sina informationer. Men då hände det mest underliga: ”De började förneka att det fanns någon annan upphovsman utanför dem, för de hade åstadkommit allting själva, det de var nu”. Ju mer materiellt vetande de inhämtade ju självsäkrare blev dessa hjärnor i att det endast fanns denna materia och inget mera. Inget mummel om någon annan tillvaro i en annan kropp. Nonsens prat. Vi har våra vetenskapliga belägg för att vårt vetande är störst och inget därutöver.

Ja, snart är vi väl framme vid den dag som är idag. Hur långt har vi – kommit med vårt byggande? Är vi människor ännu, som vi ville att vi skulle bli? Ja, en del har faktiskt blivit människor med hjärnor, som börjar tänka som vi önskade att de skulle göra. Men tänk så många föreställningar en hjärna kan hitta på som är stadd i utveckling. Svårigheten ligger däri att få in kunskapen vi besitter i verkliga livets hjärna – till vår jordiska materiella hjärna. Det går ju endast genom att inhämta kunskap och åter kunskap och sedan assimilera och prova densamma. Inte vara rädd för att tänka på vidlyftigheter. Många säger: Det vågar jag inte ens tänka på.
De är rädda för att gå ”utanför” kroppen med sin tanke. Att gå utanför kroppen är ju endast att ta kontakt med sin egen hjärna på den eviga sidan. Får du den förbindelsen k1ar så kommer allt i ett annat ljus. Du säger då: Nu förstår jag allt. Det kom som i en blixt, man fick kosmiskt medvetande, som man brukar säga.

Avd.5

Vårt experimentella sökande på jorden

Nu håller vi på och undersöker i allt vårt gamla utdöda experimentfålt på jorden. Vi gräver och undersöker havsbottnar. Vi undersöker berg och finner i berget våra gamla livsformer, som inte finns längre. De finner forna tiders djur, som ej heller existerar längre. Det var vårt experimenterande vi då hade för oss. Det kommer förr nyare former till genom de människor som nu håller på med sina experiment för att bygga sig upp till mänskliga kroppar, som vi redan hunnit göra. Det är alltså ett ständigt påbörjande av livsformer för de individer, som först nu vågar gå in i materiekloten och börja bygga sina kroppar. Det tar milliontals år för dem att komma så långt som vi gjort.

Darwin hade ganska rätt i sin utvecklingslära, men han trodde det var slumpen som gjorde urvalet. Det är ju faktiskt vi själva som gör urvalet från den eviga sidan. Vi har ritningen till den kropp vi då tänker bygga upp och förändra från föregående liv på jorden, med oss hit vid nästa inkarnation.

När kom tiden in? Ja, den började när materiekloten började produceras. Materien i sig själv är tiden. Den sönderfaller och går så småningom tillbaka till eviga sidans energi, men hela tiden produceras ny materia, som blir till nya stjärnor galaxer, jordar, biologiskt liv och människor.

På vissa ställen i universum blir det sk Svarta hål, säger vetenskapen. De förklarar det med att materia sugs tillsammans och bildar då en klump som är så kompakt och dess gravitation är så enorm att ej ljus förmår att komma ut därifrån. Detta är inte riktigt sant. Det är ej en ansamling av materie som sker. Materien sugs här tillbaka till eviga sidan och det hål som vetenskapen tror det är, är i verkligheten Vakuum. Det finns inget däri, inget ljus kommer ju ut från Vakuum. Där finns inget som kan ge ljus ifrån sig. När vi nu kommit så långt att vi äro tänkande människor. Borde vi då inte tänka lite djupare och försöka förstå att vi inte endast är av materia och när den faller sönder så är vi ej mer. Det är egentligen en ganska låg tanke att så skulle vara. Tänk på hur komplicerade vare1ser vi är. Det kommer att ta lång tid ännu innan vi kan få en dator att fungera tillnärmelsevis så som vi med våra kroppar kan göra. Skulle vi vara tillkomna av en slump, då är ju slumpen intelligentare än vad vår hjärna är. Vi förstår ju ännu ej helt våra kroppars uppbyggnad och funktion. Och allra minst vår hjärnas uppbyggnad och hur den arbetar och fungerar med minnen och allt. De tror att det är kemiska processer, som gör att, vi kan tänka och räkna ut saker och ting. De försöker hitta centret för vårt minne mm. Allt detta med vår fysiska hjärna är helt sammankopplat med vår verkliga IX hjärna. Men ännu har vi ej byggt upp den materiella hjärnan så fullständigt att vi kan föra en helt problemfri kommunikation med vår verkliga hjärna. När vi kan det så har vi ej mer några problem med att förstå allt. Då vet vi, då minns vi vilka vi är, då minns vi när allt började. Då kan du söka kunskap mycket lättare när du har full kontakt med din centraldator och då även från den eviga datorn, som vår hjärna är sammankopplad med på eviga sidan. Detta har tänkare genom alla tider sökt förklara för människan. Ibland genom bilder, ibland genom liknelser.

I Gamla testamentet har profeter sagt så här: ”Som där uppe så där nere”. Han menar, som jag sagt ovan, det är inte stor skillnad på landskap, byggnader m.m. på de olika planen.

I de olika universum finns säkert många olika uppbyggnader av materievarelser. Alla behöver ej se ut som oss på jorden. Det beror på vad de har att bygga av. Andra kemiska sammansättningar än de vi har tillgång till osv. Och på många klot har de säkert kommit mycket längre tekniskt sett än vi, vi har ju ofta besök av dylika.

Men tänk på att allt levande, både djur och växter, är blivande människor. Så länge du var på en låg nivå utan tänkande hjärna handlade du bara instinktivt för din överlevnad. Detta kan ej läggas dig till last.

Nu kommer vi in på en nivå av samlevnad, som vi verkligen kan kalla för utveckling till människa. Du börjar kunna tänka i termer som: Rätt och orätt. Vad är då rätt och orätt. Egentligen bygger ju detta på den eviga sidans enda lag: ”Vad du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem”. Du märker i samhället idag att det finns många individer, som ej har känsla för dessa tankar ~ De tänker ännu så här: Instinktivt tar de bara för sig av vad som kommer i deras väg, för att de ska överleva. De har ej fått någon känsla för rätt och orätt. Hur kan man då döma sådana människor?

Avd 6

Karmalag och andra lagar

Här kommer en ny tanke in: Karmalagen, lagen om orsak och verkan.

Det du sår får du skörda. Detta låter ju fullständigt logiskt. Och så fungerar ju livet också.

Det är endast genom erfarenhet vi lär oss om livet. Och då är det ju meningen att vi i våra kroppar ska komma ihåg våra göranden och låtanden från våra tidigare liv och på så vis ha erfarenheten, som vi byggt upp till känsla, inom oss. Vi kanske vill ha tillfälle till att få hjälpa en människa med samma sak som vi i tidigare liv förstörde för denne. Då utjämnas det karmiska minnet och din ”synd” blir förlåten. Jesus undervisade om detta, en del förklarar han även i boken som nyss utgivits med titeln: Jesu Hälsolära för kroppen.

Många gör nu denna kunskap till religion, och då hamnar du fel. Jesus var ej på jorden för att stifta en religion, som människorna gjort om honom. Detta behandlar jag i boken med titeln: ”Samtal med Jesus och andra utomsinnliga upplevelser”. Han var en människa med mycken kunskap inom sig, som han ville förmedla till oss människor. Vi människor söker göra honom till något han inte var.

Här på jorden finns många olika uppfattningar om hur du blev till och att det måste vara någon som skapat dig, med en trollstav eller dyl. Denna trollstav och den som höll i den kan du fundera över en stund. Jag tror du snart nog hittar svaret: DET VAR JU DU SJÄLV. Du kanske till och med börjar påminna dig om den stunden då vi var på ”klippan” tillsammans.

Men alla dessa olika religioner har en ”härskare”, som de måste lyda.
De har fått detta tvång på sin jordiska hjärna liksom dem som förnekar sin eviga upphovsman, som uppbyggare av deras hjärna. Den ena kategorin håller sig till en härskare med trollstav för sin existens. Den andra kategorin förnekar all inblandning, det är endast deras materiella hjärna som gjort allt för dem. Det är ju egentligen stopp i utvecklingen om man håller sig kvar på dessa ståndpunkter. Här måste varje människa själv söka sig komma fri och ut ur tvångstänkandet, tänkandet i hopar. Tänka bara som andra gör och ej våga tänka själv.

Här kommer också allt annat beteende in, t e x. levnadssätt. En fjärdedel av jordens befolkning föder upp dödar fortfarande djur, för att livnära sig. I samma befolkning grasserar de flesta sjukdomarna, som är följdorsaken av detta levnadssätt.

De andra tre fjärdedelarna lever på ett annat sätt, de dödar ej djur för att livnära sig. De lever på vad jorden ger dem till föda utan att något liv går till spillo. Där grasserar mycket mindre med sjukdomar.

Detta är ju ett ganska logiskt tänkande: Att om människan gick över till rätt kost så skulle hon vara friskare och leva längre.

Nej, detta resonemang strider emot det vedertagna sättet, smaken, lustan och begäret. Man ska väl inte överge alla dessa njutningar av livet och äta på annat sätt. Vi försöker ordna långt liv med kemikalier, som botar allt det onda. Ja, ungefär så resonerar västerlänningen idag.

Avd 7

Vad är himmel vad är helvete?

Och nu kommer vi till det allra ”heligaste” eller ”svartaste”.

Hur ser det ut i himlen? Ja, det borde vi nu alla veta som läst så här långt. Det ser inte så mycket annorlunda ut än där du bor nu. Det är inte något runt klot, utan som en kuperad trakt som är oändligt rak och ej tar slut. Det finns ej avgränsade våningar utan med stigande kunskap så förhöjer du dig själv och dväljes på allt högre och högre plan i utvecklingen.
Det plan du är på så länge du håller på med utvecklingen i den fysiska materien kallas för Astralplanet. När du fullgjort dina jordeliv och ej tycker att du har mer att hämta där i kunskap så går du vidare och söker kunskap högre och högre. Och i de våningar som man stiger till blir det ljusare och ljusare, och ditt sinne vidgas och du förstår allt, – säger du. Trots att du har ännu mer kunskap att inhämta. Eftersom det ser mycket ljust ut i den himmel jag beskrivit ovan, frågar du: Vad är då det svartaste? Det är också himlar. Men där bor och lever individer som uppför sig precis som på jorden.
De stjäl, krigar och roffar från varandra allt vad de orkar. De tycks trivas med detta och när de går in i den materiella världen så fortsätter de på samma sätt där. Men här har vi svårt att komma så långt ifrån varandra, som vi kan på eviga sidan. Därför måste vi tampas med dem och besväras av dem. Så småningom lär de sig att det lönar sig inte att bete sig som de gör och börjar då att ”avtjäna sina straff” med att få gottgöra allt negativt de, utfört tidigare och så närmar de sig ljuset. Det är endast den ljusa positiva sidan jag talar om, vistelse för människor med vaket sinne.

Men just denna konfrontation med alla slag av individer, var ju meningen med den utveckling vi önskade oss. I den tyngre materiella världen har vi svårt att hålla avstånd mellan de olika grupper av människor, som väljer att vistas här. Det var ju fritt för alla att söka denna möjlighet till utveckling, och det är ju varje individs rätt att söka det han önskar.

På Jorden fanns det från början ingen makt, religiös, politisk eller facklig, som tvingar individerna till den eller den utbildningen. Men det finns mängder av individer på olika platser, som på olika sätt tillskansat sig makt genom att hota eller förhärliga sig och sina idéer som de enda möjliga. Och det finns alltid andra individer som håller med om det, och liksom hänger med så att de själva ej behöver ta ansvar för sina handlingar. De överlåter då detta till sina ledare. Vilka är då dessa ledare? Det kan vara präster i religiösa föreningar. Ledare för hela religioner, som sprids över jorden. Det tillbedes då av massan och här i den materiella tillvaron har vi många namn för dessa sk ledare.

De kallar sig för Gudar – Frälsare – Religionsledare – Politiker som åkallas som Gudar – Kyrkor av olika slag, där folk samlas av olika åsikters skull – Djävulsdyrkare, kan jämföras med kyrkor – Ledare för folkskaror och länder som fordrar hel underkastelse, annars död för dem. (jämför hur det varit i öststaterna, med flera platser på jorden, som förtrycker sina undersåtar). Antingen med övertygelsen att, det finns inget mer än detta materiella och om de bara lyder sina ”förtryckare” så blir allt frid och fröjd.
Eller också är det åt andra hållet. De talar om att de är ombud för en Gud, som bestraffar dem om de ej åtlyder de lagar som dessa ledare stipulerar och säger att de fått från denne Guden.

Ja, så här har det fortgått på jorden under de senaste millioner åren. Det är just denna konfrontation som är den svåra utvecklingen vi har att genomgå under vår vandring här.

Men ju mer kunskap vi inhämtar om verkliga förhållandet, så börjar vi att resa oss ur mängden och se liksom över huvudena på de övriga. Då börjar vi se en bit av sanningen, vi börjar förstå sammanhangen och börjar söka vidare. Och den som söker han finner. Det sade en av våra största medmänniskor, som gått vägen före oss. Han talade om för oss att det vi söker finns inom oss. Ljuset finns inom dig – du själv är ljuset. Du har det med dig varje gång du kommer till jordeplanet, men du glömmer att ta fram det och låta det vägleda dig. .

Varje gång du behöver ljuset så skall du koppla av en stund för dig själv och tänka dig in i dig själv, sök upp din egen hjärna på eviga sidan och sök få över upplysning till din jordiska hjärna och bygg upp den mer och mer med kunskap från eviga sidan.
Jag tror att du börjar förstå sammanhangen bättre nu.

Avd 8

Du kan aldrig dö, du finns alltid

Många försöker att skrämma oss med orden: ”Tror du inte som vi gör, så kommer du att gå evigt förlorad och en evig död till mötes”. Detta är ren lögn och påhittade saker. Du är en evig varelse, du kan ej dö bort från det du är. Du kommer alltid tillbaka till din hemvist på eviga sidan hur du än handlar eller bär dig åt här i jordelivet. Har du handlat mot bättre vetande och skadat andra individer så vill du själv söka försona detta.
Detta kallas då för Karmalagen, som då finns inom dig och som du själv vill följa för att neutralisera ditt handlande här på jorden.

Den död vi talar om här är din fysiska kropps död och ditt ”osynliga” jag’s övergång tillbaka till det eviga livet. Den kan te sig olika för olika individer och är beroende på den kunskap du har om döden – förhållandet. Är du helt klar med ditt liv och förstår hela sammanhanget så kommer du ej att erfara någon död. Jesus sade samma ord.
Jag liknar övergången då med att gå från ett rum till ett annat.

Men de som har mindre kunskap om livet och livet på eviga sidan kan vid tidens slut här på jorden komma i tvivelsmål över vad som har hänt när de skiljs från den materiella kroppen. Då kan deras medvetande fortsätta att kretsa kring den jordiska tillvarons kropp och den plats de levde på här.
Du kan få olika hallucinationer om var du befinner dig. En del ser en bred flod som de måste över, andra ser ett stort svalg eller gap som de måste över och åter andra befinner sig i en tunnel som är helt mörk men börjar ljusna långt bort i fjärran. Detta är bilder du kan få i ditt medvetande därför att du ej öppnat dina eviga ögon och ser dig omkring. Så fort du börjar tänka på att se ett ljus så kommer ljuset mot dig och alla hallucinationer försvinner och du är hemma på eviga sidan. Och då kan du utbrista: ”Det var en hemsk mardröm jag varit med om där inne i materien”. Och ändå bestämmer du dig ganska snart för att gå in i materien igen och söka fullgöra ditt liv på ett helt annat sätt än sist. Tänk på att varje gång du går in i materien så har du själv bestämt vad du tänker göra eller utveckla dig inom. Du väljer själv de föräldrar du vill födas hos och du försöker själv påverka utvecklingen av din kropp såsom du bestämt dig för att göra denna gång. Men tänk på att det blir svårt, det är många viljor som skall samverka för att du ska kunna gå din väg så som du önskade den. Innan du gick in i materien så bestämde du tillsammans med några av dina vänner att hålla kontakt med varandra under din jordetillvaro och kontakta varandra för upplysning och påminnelse över de gjorda målen, som stakades ut för dig innan du gick ned.

Dessa vänner är alltså kvar på eviga sidan, under den tid du är i jordelivet. När sådana överenskommelser kommuniceras, kallar många det för att få kontakt med sin inre ledare. Vi kan gott kalla sådana kontakter som denna kommunikation för vår ledare, som då påminner dig om vad du önskade göra.
Han/hon kan även visa dig olika möjliga vägar att gå för att nå målet, men det är endast du själv som bestämmer hur du ska göra. Tänk på att det finns ingen någonstans, som bestämmer över dig och ditt handlande. Det är du själv som skall lära av erfarenheterna, och på sätt och vis lär vi andra när de ser att vårt handlande leder till hälsa och välbefinnande, när deras väg, tycks gå åt annat håll. På så vis kan man bli förebild för positivt handlande. Det var så Jesus gjorde och lärde när han gick på jorden. Som du sår får du skörda.

På eviga sidan finns inga stipulerade lagar, lagen finns inom oss själva.~ Vi vet att allt vad vi gör och tänker kommer tillbaka till oss själva antingen i positiv form, som hjälp och uppmuntran till vidare arbete i positiv riktning. Eller i negativ form, som då kan yttra sig i att ditt arbete går snett, du vantrivs, du tycker du träffat fel människor, som du tycker bara plågar dig. På eviga sidan vet du att det var dina egna negativa yttranden eller åtbörder som förorsakat detta mot dig.


Så tillbaka till de frågetecken, som förekom i förordet och som vi ska försöka räta ut i någon mån.

REINKARNATION kallar vi varje gång vi återföds till nytt liv på jorden. INKARNATION är när du första gången inträder i jordelivet för att börja experimenterandet där.

SJÄLEN – ANDE. Den form du har i eviga livet på eviga sidan.
Den förändras allteftersom din kunskap stiger. Den stiger i klarhet efter klarhet.

KARMA – STRAFF Det behandlades i boken. Vad du sår får du skörda.

SPÖKERIER. Det finns allehanda berättelser om dessa fenomen.
Det är människor som avlidit och ännu ej funnit sig tillrätta var de har hamnat efter det att de har lämnat sin jordiska kropp. De lever kvar i en tankevärld som kretsar runt i den materiella världen. Många söker att göra sig hörda genom olika manifestationer. De påverkar materien på olika sätt. Genom att ge ljud ifrån sig, som då ska påminna om dem själva när de levde på jorden. De vill ha kontakt med någon som kan förklara för dem vad som hänt med dem. Jag har flera gånger hjälpt sådana individer att sträva efter ljuset. Så fort de får klart för sig att de ska söka efter ljuset börjar de se ett ljus, som då förstoras och blir större och större och till slut omsluter dem helt och då är de hemma igen på eviga sidan. Det var endast brist på kunskap som gjorde dem vilsna.
POLTERGEISTERFENOMEN kan hänföras till spökerier, men kan också vara yttringar från individer från eviga sidan, som vill noisa med oss, och genom vissa människor manifestera sina förmågor att påverka materien.

OCKULTISM – SPIRITISM. Kan hänföras till alla dessa fenomen. Samt vid spiritualistiska seanser kan det framkomma individer från eviga sidan som vill framföra meddelanden till sina efterlevande, därför att de besväras av att de sörjer dem så mycket och de plågas av detta.

GUDAR, DJÄVLAR. Detta var nämnt i boken på flera ställen. Gudar skapar vi själva genom alla slag av religioner. Det är helt enkelt vanföreställningar om eviga sidan.

UFO – Ja, vi ser många manifestationer som går under den benämningen. i många fall är det intelligenser från andra planetsystem, som besöker vår värld Vi får inte tro att det bara är vi som har intelligens, jag tror förr att det finns högre intelligenser på andra ställen i de olika universumen.

Avd 9

VARFÖR FANNS NU UNIVERSUM?

Om vi ser det från början då vi alla var med: Universum är en skola, som byggdes upp från grunden av oss själva innan vi började gå ned eller in i denna skola.

När den är något sånär färdig börjar vi med lärdomen av skolan. Det första och största ämnet är Biologin. Läran om djur och växter. Det är egentligen det enda ämnet för hela denna skola. Samtidigt som vi lär så bygger vi upp våra kroppar. Och modellen för vårt byggande är den plats vi kommer ifrån på eviga sidan. Vi kan ej ha någon annan förebild för det är den enda referensen.

Uppgiften som blev oss förelagd när vi började skolan var att: ”Bygg upp kroppar som liknade dem vi då hade i det eviga livet”.

Det är ju egentligen det enda vi gör. Under senaste årmillionen bygger vi upp vår hjärna för att i materien lära oss förstå hela sambandet mellan eviga sidan och den materiella tillvaron.

De som kommit så långt att de förstår hela sambandet har ju inte så mycket mer att lära i materien. Man kan säga att man tagit examensprov och godkännandet är det jag själv som gör. Jag känner mig tillfreds med vad jag gjort och att jag förstår hela sambandet. Då behöver vi ej gå hit fler gånger. Ändå är det många som kommer tillbaka för att försöka lära dem som är kvar, en liten genväg till förståelse av hela sammanhanget.
Denna lilla bok är en del i detta lärandet. Kanske du min läsare har kommit en bit längre i ditt sökande, andra stannar där de är och kallar mig för en svindlare. Bara jag själv vet vad jag minns och jag har försökt att i görligaste mån förklara i jordiska termer hur allt förhåller sig.

Endast du själv avgör med att pröva och erfara.

Josef Östlund